Les experiències com a vehicle per maximitzar els valors corporatius són, alhora, una eina estratègica per a les empreses. Serveixen per difondre, implementar, treballar o comunicar els valors corporatius de les empreses. Així mateix, motiven als empleats per tal d’incrementar la seva productivitat.

rodones Mètode

01. – Cohesionen equips – Transmeten valors corporatius (eina estratègica de l’organització) – Promouen la implicació personal dels empleats cap a l’empresa.

02. – Els treballadors es senten part de l’organització -Aporten el seu valor personal-. Aprenen, en primera persona, eines per aplicar en els seus llocs de treball.

recorregut-750x1172 Mètode

01. OBJECTIUS

Amb la nostre experiència i la informació que ens faciliten els clients som capaços de delimitar objectius concrets per a definir l’eix de la nostra proposta.

02. PROPOSTA

Cada esdeveniment és fruit d’un procés creatiu rigorós i compartit. En tot moment, el client és el protagonista i els valors de l’empresa s’articulen al voltant d’un relat.

03. FEED BACK

Valoració de l’event i de la consecució dels objectius fixats inicialment.