warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
slider image

Seminaris Outdoor Training

Survival Adventure
Activitat de creixement personal i grupal vinculada a activitats d’aventura urbanes o al medi natural.
Programes de treball en equip
Els nostres programes es centren en 4 àmbits; la creació de l’equip, l’alineació estratègica i gestió del canvi d’aquest equip, la millora i aprofundiment de l’equip i com a una part més de la selecció de personal.
El banc de competències sobre el qual treballem inclou el lideratge, la comunicació, la creativitat, compartir la missió, el compromís, la planificació i l’estratègia, la resolució de problemes sobre el terreny, la heteropercepció, l’autoimatge, la presa de dceisions, la distribució de tasques, la utilització de recursos, la honestedat i el respecte, l’actitud vers els aprenentatges, el recolzament mutu i el sentiment de pertinença.

Programes de lideratge
Els programes específics de lideratge poden ser individualItzats , en grup i van orientats a persones novelles en la direcció de projectes i equips, a persones que porten molts anys liderant persones i necessiten noves eines per continuar liderant amb garanties, a persones que en breu seran al capdavant d’equips o a persones que volen desenvolupar aquesta competència.
Companies in Trainning
Organitzem i planifiquem l’entrenament del vostre equip de persones per preparar el repte esportiu o físic que us proposeu . El nostre ventall de reptes és molt extens i motivador.
Jornades de sensibilització de PRL (Prevenció de Riscos Laborals)
Desenvolupem accions formatives innovadores relacionades amb la PRL pròpia de la vostra organització amb la finalitat de sensibilitzar els vostres equips en aquest sentit.
Programes de RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
Adaptem i proposem projectes de RSC a les necessitats de la vostra organització. Per la naturalesa de la nostra empresa ens agrada proposar projectes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental, tot i que tenim possibilitats vàries.