warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
slider image

Coaching d’equips

El Coach d’equips i sistemes relacionals, és una altra de les formes de treballar la formació i el desenvolupament d’un d’Equip.

 En el coaching d’equips, es treballa la relació que es forma entre els membres de l’equip. En el coaching individual, el focus o objectiu és l’individu. En el coaching d’equips, el focus, és la relació que s’estableix entre els individus.

Beneficis del coaching d’equips o de sistemes:

• El desenvolupament d’un poderós sentit d’esperit d’equip, que millorarà la cultura organitzacional, la implicació, la productivitat i la retenció del talent
• L’increment de la cooperació interdepartamental mitjançant la reducció dels “compartiments estancs”.
•L’empowerment de les persones per a ser naturalment creatius i capaços de trobar les solucions en si mateixos.
L’increment de les relacions i la comunicació, minimitzant els malentesos i la desconfiança.
• El desenvolupament de les habilitats de resolució de conflictes, que facilitaran una ràpida solució dels mateixos i un major enfocament als resultats.
L’increment de l’estima i el respecte per les perspectives de cada un dels membres de l’equip.
L’estímul de la creativitat en l’equip i en l’organització.
• La minimització de l’impacte negatiu en el canvi organitzacional, permetent l’escolta de totes les veus del sistema.
• La revelació del sistema a si mateix per a la seva autoregulació.

Coaching equips_lapica

És una eina molt potent de presa de consciència per al desenvolupament de l’equip. Es recolza en la creativitat i capacitat de resolució de problemes de l’equip o de l’organització com un tot.

En aquest sentit, un equip alineat trobarà amb més facilitat les solucions i accions que ha d’implementar per afrontar una situació de crisi amb major efectivitat, en tant que se sustenta en una relació forta entre els seus membres, en la comunicació, la confiança i la col•laboració que, al seu torn, impactarà positivament sobre l’acompliment i resultats del propi equip.

A Lapica Companies analitzem la situació i el moment de desenvolupament dels equips, per oferir de forma personalitzada, les millors i més avançades solucions.